SF1800 - notera de grova förankringsbyglarna och de stålskodda ursparningarna för kopplingarna.
SF1800 - notera de grova förankringsbyglarna och de stålskodda ursparningarna för kopplingarna.
SF1800 - Tunga, breda pontoner med ett fribord på ca 1 meter obelastat.
SF1800 - Tunga, breda pontoner med ett fribord på ca 1 meter obelastat.
SF1800 - pontonen att välja när lasten är så hög att man kan dra full nytta av det obelastade fribordet.
SF1800 - pontonen att välja när lasten är så hög att man kan dra full nytta av det obelastade fribordet.
SF1800 - notera de grova förankringsbyglarna och de stålskodda ursparningarna för kopplingarna.
SF1800 - Tunga, breda pontoner med ett fribord på ca 1 meter obelastat.
SF1800 - pontonen att välja när lasten är så hög att man kan dra full nytta av det obelastade fribordet.
Tillbaka

SF1800, 100 cm fribord

SF1800 serien er en ponton med en konstruktionshøjde på 180 cm, og et ubelastet fribord på ca. 1 meter. Den findes i bredder fra 4 meter og op til 8 meter, og i længder på op til 30 meter.

SF1800 serien anvendes hovedsalig til tunge fartøjer, flydende boliger m.m.

Da SF1800 serien er et specielt tilpasset produkt, står vi naturligvis til disposition for at gennemgå projektet.

Ladda ned

pdf/sf1800